Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όρος
Όρος των Ελαιών, Λευκά Όρη, Άγιο Όρος, ο ιππότης των ορέων, το θεοβάδιστο όρος (έκφρ.), παίρνω τα όρη, τα βουνά (φρ.), στα όρη (και) στα βουνά, το όρος της Aφροδίτης (= το εφήβαιο των γυναικών) (ανατ.)
όρος

επί ίσοις όροις

Όρυγμα
ατομικό όρυγμα (στρατ.)
Όρυζα
άνθος ορύζης, βράσε όρυζα (φρ.),
Ος, η, ο
ο περί ου ο λόγος, εκ των ων ουκ άνευ, καθ’ ο ή καθ’ α, ο μη γένοιτο, εξ ου, καθ’ ου, ων ουκ έστι αριθμός (απαρχ.), ο γέγονε γέγονε
Όσιος, -ία, -ιον

ούτε ιερό ούτε όσιο

Οσφύς
κάποιος έχει εύκαμπτη οσφύ (έκφρ.)
Ουδείς, ουδεμία, ουδέν

επ’ ουδενί λόγω (έκφρ.), ουδείς αναμάρτητος, ουδείς αναντικατάστατος, ουδέν νεώτερον, εν ουδεμία περιπτώσει, περί ορέξεως ουδείς λόγος, ουδέν σχόλιον, ουδείς ψόγος, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, εν οίδα ότι ουδέν οίδα, ουδείς προφήτης στον τόπο του, ουδείς ψόγος, άμοχθος ουδείς

Ους
τείνω ευήκοον ους (έκφρ.), εις ώτα μη ακουόντων, το έσω/μέσον/έξω ους (ανατ., ιατρ.), παθήσεις/φλεγμονή του ωτός
Ούτω
ούτω καθεξής, ούτω πως
Οφθαλμός
εν ριπή οφθαλμού (φρ.), χάρμα οφθαλμών, ως κόρη(ν) οφθαλμού (φρ.), διά γυμνού οφθαλμού (φρ.), οφθαλμόν αντί οφθαλμού (και οδόντα αντί οδόντος) (έκφρ.), έστι δίκης οφθαλμός (φρ.)
Οφιοειδής, -ής, -ές
οφιοειδής οδός
Όχληση
βιομηχανία μικρής/μέσης/μεγάλης οχλήσεως
Παθών, -ούσα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0059 ‰]

είμαι παθών/παθούσα

Παιδιά (ασυνίζητο) [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.364 ‰]

χάριν παιδιάς (έκφρ.)

Παις [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0057 ‰]

νοσοκομείο παίδων, πρωτάθλημα παίδων, εκ παιδός

Πάλαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0063 ‰ ]

πάλαι ποτέ

Πανταχού [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0031 ‰]

πανταχού παρών (έκφρ.)

Πάππος [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0011 ‰]

πάππου προς πάππου (έκφρ.)

Παραπέτασμα το [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0014 ‰]

(σιδηρούν) παραπέτασμα (έκφρ.)