Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προηγούμενος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2898 ‰]

άνευ προηγουμένου

Προθήκη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0026 ‰]

προθήκη μουσείου

Προίκα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0061 ‰]

είδη προικός

Προκεχωρημένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 4.5304 ‰]

προκεχωρημένο φυλάκιο (στρατ.)

Προλαλήσας, -ασα, -αν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0015 ‰]

συμφωνώ/διαφωνώ με τον προλαλήσαντα

Προμήκης, -ης, -ες [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

προμήκης μυελός (ανατ.)

Πρόπτωση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: Δεν βρέθηκαν εμφανίσεις]

πρόπτωση της μήτρας

Προς [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 1.2762 ‰]

προς τα έξω/τα πίσω, λίγο προς τα έξω/προς τα πίσω, λίγο παρά έξω/παραπίσω, προς την Καλλιθέα, προς τα εκεί, προς στιγμή(ν), προς το παρόν, προς όφελός του/το συμφέρον του (έκφρ.), προς τούτο, προς τι; προς τιμή(ν) (έκφρ.), η σιωπή μου προς απάντησή σου, (και) μη προς κακοφανισμό σου, προς αποφυγή(ν), παράδειγμα προς αποφυγή(ν)/προς μίμηση, προς το θεαθήναι (φρ.), προς γνώση και συμμόρφωση (φρ.), έναν προς ένα, βήμα προς βήμα, σπιθαμή προς σπιθαμή, λέξη προς λέξη, τρία κιλά μήλα προς σαράντα δραχμές το κιλό, ένας προς εφτά, αίτηση προς το…, έκκληση προς τον…, σαν ίσοι προς ίσους, σαν άντρας προς άντρα, ως προς αυτό, αντίθετο προς τις αρχές μας, πάππου προς πάππου, προς Θεού, προς κακού μου, (πηγαίνω) προς νερού μου, τα προς το ζην

Προσάγω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0035 ‰]

προσάγω το μάρτυρα/αποδείξεις στο δικαστήριο

Προσαγωγή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0032 ‰]

προσαγωγή μαρτύρων/αποδεικτικών στοιχείων/υπόπτων στον ανακριτή, βίαιη προσαγωγή

Προσάπτω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.003 ‰]

προσάπτω κατηγορία

Προσδένω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0023 ‰]

προσδεθείτε στο κάθισμά σας, προσδένω κπ. στο άρμα μου (φρ.)

Προσδοκώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0168 ‰]

το προσδοκώμενο (κατηγορία του συντακτικού, που εκφράζεται κυρίως ως είδος υποθετικού λόγου και σε αντίστοιχες χρονικές προτάσεις)

Πρόσθιος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0025 ‰]

πρόσθια κολύμβηση

Πρόσκειμαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0114 ‰]

πρoσκείμενη γωνία

Πρόσω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

πρόσω ολοταχώς

Πρότερος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.019 ‰]

εκ των προτέρων, λόγω προτέρου εντίμου βίου

Προώλης [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

εξώλης και προώλης

Πρωί [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1448 ‰]

μέχρι πρωίας

Πτέρνα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0021 ‰]

αχίλλειος πτέρνα