Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Σπήλαιο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0076‰]

άνθρωπος των σπηλαίων, το σπήλαιο της Μελισσαριάς

Στέφανος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0301‰]

κατάθεση στεφάνου, νυμφικός/ακάνθινος στέφανος

Στόμαχος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022‰]

πλύση στομάχου, πάθηση στομάχου, έλκος στομάχου, μοίρα στομάχου

Συκή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005‰]

φύλλο συκής

Συντεταγμένος, -η, -ο
συντεταγμένη πολιτεία, συντεταγμένοι μαθητές, γεωγραφικές συντεταγμένες
Σώμα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.214‰]

ψυχή τε και σώματι, νους υγιής εν σώματι υγιεί, αγωνίζομαι περί του σώματος

Τάξις

ησυχία τάξις και ασφάλεια,

Τάπητας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0049 ‰]

επί τάπητος, τάπητας της ασφάλτου

Τεθλιμμένος
τεθλιμμένοι συγγενείς (σε αγγελτήριο θανάτου)
Τέκνο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.015 ‰]

γνήσιο/πνευματικό τέκνο, αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα, και εσύ, τέκνο Βρούτε;,

Τεσσαράκοντα
τεσσαράκοντα παρά μία, Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
Τέταρτος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2085 ‰]

τετάρτη δημοτικού, πρώτη τετάρτου (ημερομηνία), τετάρτη ταχύτητα, υψώνω στην τετάρτη (για αριθμό)

Τετελεσμένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0056 ‰]

προ τετελεσμένου γεγονότος, τετελεσμένον γεγονός

Τίς, τίς, τί

και άλλα τινά

τράπεζα[ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.4492 ‰]

από τραπέζης και κοίτης (/κλίνης)

Τριάκοντα
τριάκοντα αργύρια, τριάκοντα τύραννοι
Τυρός[ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

μεταξύ τυρός και αχλαδίου

Τυχών, -ούσα, -όν
ο πρώτος τυχών
Ύβρις
διέπραξε ύβριν/ύβρη
Ύδωρ

περί ανέμων και υδάτων, αγιασμός των υδάτων, γη και ύδωρ