Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Εμπορία [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0241 ‰]

κατοχή και εμπορία ναρκωτικών Εμπορία Aυτοκινήτων Εμπορία Φαρμάκων

Εμπορία [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0241 ‰]

κατοχή και εμπορία ναρκωτικών Εμπορία Aυτοκινήτων Εμπορία Φαρμάκων

Εμπτυσμός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

είναι άξιος εμπτυσμού

Εμπτυσμός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

είναι άξιος εμπτυσμού

Εμπτυσμός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

είναι άξιος εμπτυσμού

Εμφιλοχώρηση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα]

εμφιλοχώρηση τυπογραφικών λαθών

Εμφιλοχώρηση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα]

εμφιλοχώρηση τυπογραφικών λαθών

Εμφιλοχώρηση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα]

εμφιλοχώρηση τυπογραφικών λαθών

Έμφραξη
έμφραξη διόδου/αγγείου/αρτηρίας
Έμφραξη
έμφραξη διόδου/αγγείου/αρτηρίας
Έμφραξη
έμφραξη διόδου/αγγείου/αρτηρίας
Έμφρων -ων -ον
άνθρωπος ο έμφρων
Έμφρων -ων -ον
άνθρωπος ο έμφρων
Έμφρων -ων -ον
άνθρωπος ο έμφρων
Εν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.4928 ‰]

εν αναμονή εν ανάγκη εν ονόματι εν τη γενέσει εν ριπή οφθαλμού εν πομπή εν ολίγοις εν γνώσει/αγνοία κάποιου εν τω γίγνεσθαι εν λευκώ ο εν λόγω εν περιλήψει εν σώματι εν γένει εν μέρει εν τω άμα και το θάμα εν είδει εν διαστάσει εν ψυχρώ εν θερμώ εν βρασμώ ψυχής εν ενεργεία εν ενί λόγω εν αινίγματι εν καιρώ (ειρήνης/πολέμου) το προκειμένο εν τω λόγω εν επιγνώσει εν ευθέτω χρόνω εν πλω εν τη ρύμη του λόγου εν αντιθέσι εν απουσία εν δράσει εν δυνάμει εν ειρήνη εν έτει εν ζωή εν κατακλείδι εν κινήσει εν μέσω εν όψει εν πάση περιπτώσει εν πλώ εν προκειμένω εν συντομία εν τάχει εν τέλει εν τούτοις εν τω μεταξύ εν ψυχρώ εν ώρα η ζωή εν τάφω

Εν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.4928 ‰]

εν αναμονή εν ανάγκη εν ονόματι εν τη γενέσει εν ριπή οφθαλμού εν πομπή εν ολίγοις εν γνώσει/αγνοία κάποιου εν τω γίγνεσθαι εν λευκώ ο εν λόγω εν περιλήψει εν σώματι εν γένει εν μέρει εν τω άμα και το θάμα εν είδει εν διαστάσει εν ψυχρώ εν θερμώ εν βρασμώ ψυχής εν ενεργεία εν ενί λόγω εν αινίγματι εν καιρώ (ειρήνης/πολέμου) το προκειμένο εν τω λόγω εν επιγνώσει εν ευθέτω χρόνω εν πλω εν τη ρύμη του λόγου εν αντιθέσι εν απουσία εν δράσει εν δυνάμει εν ειρήνη εν έτει εν ζωή εν κατακλείδι εν κινήσει εν μέσω εν όψει εν πάση περιπτώσει εν πλώ εν προκειμένω εν συντομία εν τάχει εν τέλει εν τούτοις εν τω μεταξύ εν ψυχρώ εν ώρα η ζωή εν τάφω

Εν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.4928 ‰]

εν αναμονή εν ανάγκη εν ονόματι εν τη γενέσει εν ριπή οφθαλμού εν πομπή εν ολίγοις εν γνώσει/αγνοία κάποιου εν τω γίγνεσθαι εν λευκώ ο εν λόγω εν περιλήψει εν σώματι εν γένει εν μέρει εν τω άμα και το θάμα εν είδει εν διαστάσει εν ψυχρώ εν θερμώ εν βρασμώ ψυχής εν ενεργεία εν ενί λόγω εν αινίγματι εν καιρώ (ειρήνης/πολέμου) το προκειμένο εν τω λόγω εν επιγνώσει εν ευθέτω χρόνω εν πλω εν τη ρύμη του λόγου εν αντιθέσι εν απουσία εν δράσει εν δυνάμει εν ειρήνη εν έτει εν ζωή εν κατακλείδι εν κινήσει εν μέσω εν όψει εν πάση περιπτώσει εν πλώ εν προκειμένω εν συντομία εν τάχει εν τέλει εν τούτοις εν τω μεταξύ εν ψυχρώ εν ώρα η ζωή εν τάφω

Εναγώνιος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

εναγώνια προσπάθεια εναγώνιο ύφος

Εναγώνιος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

εναγώνια προσπάθεια εναγώνιο ύφος

Εναγώνιος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

εναγώνια προσπάθεια εναγώνιο ύφος