αφίδα η

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
αφίδα η

γενική ονομασία παρασιτικών εντόμων του καπνού