αρμαθιά η

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
αρμαθιά η

καπνός περασμένος σε σχοινί

Ετυμολογία: < μσν. ἁρμάθι το < ὁρμάθιον (υποκορ. του αρχ. ὁρμαθός