βελόνα η

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
βελόνα η

μεγάλο σίδερο σε μορφή βελόνας με τη βοήθεια του οποίου περνούσαν τα φύλλα του καπνού σε σαρίκια/αρμάθες

Ετυμολογία: < αρχ. βελόνη