βελονιάζω

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
βελονιάζω

βλ. αρμαθιάζω