Δημιουργία ενός ψηφιακού ψυχομετρικού εργαλείου για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των χρηστών των ηλεκτρονικών λεξικών: τα χαρακτηριστικά και η αξιοπιστία του S.I. Ε D.U. (Strategy Inventory for Electronic Dictionary Use)

script document icon outlines 80Σταυρούλα Μαυρομματίδου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Όνομα αρχείου: Β' Colloquium.pdf
Κατηγορία: Ανακοινώσεις σε συνέδρια
Μέγεθος αρχείου: 4.48 MB
Τύπος αρχείου: application/pdf
Δημιουργία: 07-06-2019
Τελευταία ενημέρωση: 07-06-2019