Διατριβές

Διατριβές

script document icon outlines 80Φωνολογική διαβάθμιση των #CC της ΝΕ:Γραμματική μοντελοποίηση και διδακτικές εφαρμογές για την ελληνική ως Γ2

Θεσσαλονίκη, 2014

script document icon outlines 80Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής ενός παρεμβατικού προγράμματος καλλιέργειας στρατηγικής εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές Δευτέρας τάξης Λυκείου»

Κομοτηνή, 2013

script document icon outlines 80Θέμα: «Διερεύνηση Στρατηγικών Χρήσης Λεξικού Μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου»

Κομοτηνή, 2018